Wróżenie z kart tarota

O
ddajemy do Twojej dyspozycji skrypt, który pozwala wróżyć z kart tarota.
Do wróżenia stosujemy karty: Wielkie Akrany, jest to seria 22 kart, których znaczenie daje odpowiedź na zadawane pytania.

Zadaj kartom pytania a następnie wpisz w poniższe pola trzy dowolne liczby z przedziału od 0 do 99. Następnie wciśnij przycisk "Sprawdź jaką kartę wybrałeś".

Potem odczytaj znaczenia karty i spróbuj odnieść się do swojego pytania.


Pierwsza liczba:
Druga liczba:
Trzecia liczba:© tarot na horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl