Karta Tarota: SprawiedliośćXI

Sprawiedliwość


Przyjazna dla spraw urzędowych, prawnych oraz biznesowych. Nie daje powodzenia w życiu uczuciowym. Ale przepowiada możliwą odmianę sytuacji jest tak jak waga, gdy dołożymy do niej coś nie wielkiego potrafi przechylić szalę szans na drugą stronę. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl