Karta Tarota: WisielecXIII

Wisielec


Symbolizuje spowolnienie trybu życia. Mówi że nadchodzi czas w którym lepiej zatrzymać się i trochę pomyśleć. Może przepowiadać także pewną przeszkodą która utrudni Ci działanie. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl