Karta Tarota: SądXX

Sąd


Symbol oczyszczenia. Leczy ciało i duszę, od teraz wszystko stanie się lepsze dla Ciebie. Dodaje rozwagi w podejmowaniu decyzji i pomoc przy ich realizacji. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl