Karta Tarota: CesarzIV

Cesarz


Symbol męskości siły i odwagi. Na trudne pytania związane ze światem materialnym odpowiada korzystnie. Pomaga sprzeciwiać się złu, nie lubi zmian i podróżowania. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl