Karta Tarota: PapieżV

Papież


Symbol uznania oraz sprawiedliwych choć surowych sądów. Na trudne pytania opowie tak jak sobie życzysz. Pokazuje ze twoje przeznaczenia jest bliskie marzeniom. Oznacza też zdrowie oraz związek pełen bezpieczeństwa ale niestety bez romantyzmu. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl