Karta Tarota: PustelnikIX

Pustelnik


Symbolizuje mądrość i milczenie. Ostrzega przed pochopnymi decyzjami, lepiej przemyśl wszystko jeszcze raz. W miłości i biznesie przepowiada korzystnych partnerów, ale przestrzega przed zbytnią nie ostrożnością z nowo poznanymi ludźmi. >>wstecz

© horoskopy.org.pl
Znaczenia kart oraz algorytm wróżenia poznaliśmy dzięki jednemu z dodatków do tygodnika "Chwila dla Ciebie" dodatek nosi tytuł "Dobre wróżby dla Ciebie". Grafika, skrypt php, a także interpratacja są wyłącznie naszym dziełem zabranie się kopiowania jakich kolwiek elementów serwisu horoskopy.org.pl